กำหนดการเปิดภาคเรียน 1/57

วันที่โพสต์: 30 เม.ย. 2014, 7:34:53

กำหนดการเปิดภาคเรียน

1-9 พฤษภาคม 2557 คณะครูเตรียมความพร้อม ทุกวัน เวลา 09.00 - 12.00 น

12-14 พฤษภาคม 2557 เตรียมต้นกล้า

14 พฤษภาคม 2557 ประชุมผู้ปกครอง

15 พฤษภาคม 2557 เปิดเรียน 1/ 57