กำหนดการเปิดภาคเรียน 1/57

โพสต์30 เม.ย. 2557 00:34โดยมณีนพรัตน์ พรหมนอก
กำหนดการเปิดภาคเรียน
1-9       พฤษภาคม 2557  คณะครูเตรียมความพร้อม  ทุกวัน  เวลา 09.00 - 12.00 น
12-14    พฤษภาคม  2557  เตรียมต้นกล้า
14        พฤษภาคม  2557  ประชุมผู้ปกครอง
15        พฤษภาคม  2557  เปิดเรียน 1/ 57
Comments