ข้อมูลโรงเรียน


ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผือวิทยายน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100082
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010001
รหัส Obec 6 หลัก :
  100082
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านผือวิทยายน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpuewittayayon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านบ้านผือ
ตำบล :
  กุดตุ้ม
อำเภอ :
  เมืองชัยภูมิ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36000
โทรศัพท์ :
  044-870491 044
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2453
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กุดตุ้มลาดใหญ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดตุ้ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.